ERATA CUANTUM TAXE CURSURI CLCSSL

Cu scuzele de rigoare pentru informatia eronata inclusa in postarea anterioara, va aduc la cunostinta ca in baza Deciziei D 142/14.09.2016 – intemeiata pe Hotaririle Senatului USV nr. 47, 94 si 109 – cuantumul taxelor pentru cursurile CLCSSL, percepute in anul academic 2016-2017, a fost usor modificat, mai precis 500 in loc de 480 lei, 400 in loc de 380 lei si 300 in loc de 280 lei, in conditiile mentinerii reducerilor de taxa practicate anterior si mentionate in postare.

Reiau mai jos, sintetic, principalele informatii, cu specificarea cuantumului taxelor in vigoare:

În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost înfiinţat în 2013 Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării.
Între 14.10 şi 02.12.2016, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2016-2017, în intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri (cu excepția zilelor de 30.11 și 01.12.2016), în holul de la intrare din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC, la următoarele cursuri:

a) cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, poloneză);

b) cursuri de obţinere certificat internaţional de competenţă lingvistică la:
Engleză
Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS). Examenele se vor ţine în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat.
Germană
Goethe-Zertifikat: toate nivelurile.

NOTA BENE: cursurile de limba chineză se desfășoară în regim gratuit, iar înscrierile se fac în Corpul H, cam. H105, conf. dr. Alexandru Nedelea, tel. 0740019277.

Cu excepția limbii chineze, cursurile la toate limbile se vor desfășura în perioada februarie-mai 2017 și au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind min. 15 şi max. 30 de cursanţi.
Valoarea taxei este de 500 RON pentru un modul integral de 50 de ore.

Această valoare se reduce
a) la 300 RON pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere)
b) la 400 RON pentru liceeni, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere).

NOU:
Începînd din acest an, în urma solicitărilor primite, vom organiza module de limbi străine și pentru COPII CU VÎRSTA CUPRINSĂ între 10 și 13 ANI. Formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre PĂRINȚI, iar la acesta se va atașa o copie xerox a CERTIFICATULUI DE NAȘTERE. Cursanții din această categorie vor beneficia de REDUCEREA aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

NOTA BENE: Cursurile se vor organiza doar dacă se întrunește numărul minim de 15 copii per grupă/per nivel de studiu al limbii respective. De aceea rugăm parinții să indice în formular nivelul real de limbă la care se află copilul lor, pentru a evita o eventuală excludere din grupă în urma testării, și, mai grav, pentru a nu produce o diminuare a numărului de cursanți din grupă sub cel permis și, în consecință, dezactivarea respectivului modul.

În perioada februarie-iulie 2017, CLCSSL efectuează pentru persoanele interesate testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.
În speranţa că CLCSSL va răspunde interesului crescând al comunității noastre pentru limbile străine, echipa centrului urează tuturor viitorilor cursanți să aibă parte de un modul interesant, util și plăcut, sub motto-ul:
“Limba iscusită este singura unealtă tăioasă care se ascute pe măsură ce o folosești” (Washington Irving).

Certificatele de competenta lingvistica pentru promotia 2016 (precum si pentru cursantii din promotiile anterioare care nu si le-au ridicat inca) vor fi eliberate in perioada noiembrie-decembrie 2016. Cursantii vor fi informati in timp util (e-mail, facebook) asupra intervalelor orare in care pot veni sa si le ridice.

NOU

Incepind din acest an, in urma solicitarilor primite, vom organiza module de limbi straine si pentru COPII CU VIRSTA CUPRINSA intre 10 si 13 ANI. Formularul de inscriere va fi completat de catre unul dintre PARINTI, iar la acesta se va atasa o copie xerox a CERTIFICATULUI DE NASTERE. Cursantii din aceasta categorie vor beneficia de REDUCEREA aplicata in cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverinte eliberate de secretariatul scolii).

NOTA BENE: Cursurile se vor organiza doar daca se intruneste numarul minim de 15 copii per grupa/per nivel de studiu al limbii respective. De aceea rugam parintii sa indice in formular nivelul real de limba la care se afla copilul lor, pentru a evita o eventuala excludere din grupa in urma testarii, si, mai grav, pentru a nu produce o diminuare a numarului de cursanti din grupa sub cel permis si, in consecinta, dezactivarea respectivului modul.

Pentru a raspunde unora din intrebarile adresate de catre dvs.

NOUA SESIUNE DE INSCRIERI la cursurile de limbi organizate de Centrul de Limbi si Culturi Straine SYNERGIA LINGUARUM din cadrul USV
intre 14.10.2016 si 02.12.2016, in intervalul orar 16.00-18.00, de luni pina vineri (cu exceptia zilelor de 30.11 si 01.12.2016), in holul de la intrare din Corpul A, intr-un spatiu amenajat linga Decanatul FLSC.
(NOTA BENE: Inscrierile la cursurile de limba chineza se fac in Corpul H, cam. H105, conf. dr. Alexandru Nedelea, tel. 0740019277),
dupa cum urmeaza:
a) cursuri de obtinere certificat national de competente lingvistice pentru toate nivelurile (la limbile engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, chineza, japoneza, rusa, poloneza);
b) cursuri de obtinere certificat international competente lingvistice la:

ENGLEZA
Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS). Examenele se vor tine in cadrul USV, dupa finalizarea modulului corespunzator tipului de certificat.

GERMANA
Goethe-Zertifikat: toate nivelurile.
Cu exceptia limbii chineze, cursurile la celelalte limbi SE VOR DESFASURA IN PERIOADA FEBRUARIE-MAI 2017 si au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe saptamina, iar formatiile de studiu cuprind min. 15 si max. 30 de cursanti.
Valoarea taxei este de 500 RON pentru un modul integral de 50 de ore.

Aceasta valoare se reduce:
a) la 300 RON pentru studentii la programele de licenta, masterat si doctorat ale USV, precum si pentru angajatii USV (completare cerere si anexare adeverinta la formular de inscriere)
b) la 400 RON pentru liceeni, pentru studentii la programele de licenta, masterat si doctorat ale altor universitati, pentru membrii fundatiei Alumni USV, precum si pentru someri (completare cerere si anexare adeverinta la formular de inscriere).

DETALII SE POT OBTINE LA NUMARUL DE TELEFON 0743694611, DE LUNI PINA VINERI, INTRE ORELE 14-16.

NOTA BENE: Inscrierile la cursurile de limba chineza se fac in Corpul H, cam. H105, conf. dr. Alexandru Nedelea, tel. 0740019277). Cursurile de limba chineza se desfasoară in regim gratuit.


INFORMAŢII SUPLIMENTARE
1. PROGRAM CURSURI (la toate limbile, cu excepția limbii chineze)
Programul cursurilor va fi convenit (după finalizarea perioadei de plată a taxei 09.01-17.02.2017) de către majoritatea grupei respective de cursanţi cu profesorul, putându-se opta între:
a) Toate cele 4 ore săptămânale în weekend (cel mai probabil sâmbata)
b) 2 ore în weekend şi 2 în cursul săptămânii, după-amiaza sau seara, de la orele 16.00 sau 18.00
c) Toate cele 4 ore după-amiaza sau seara, de la orele 16.00 sau 18.00, în două reprize (în limita sălilor disponibile)
2. PLATA TAXEI
Plata taxei se va face după înscriere și configurarea grupelor, în DECEMBRIE 2016-FEBRUARIE 2017, înainte de începerea cursurilor (sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie)
3. DURATA CURSURILOR
Un modul de 50 de ore se desfăşoară pe parcursul a 3 luni jumătate.
4. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
a) Copie după cartea de identitate
b) Copie după adeverinţa care atestă calitatea de beneficiar al reducerii de taxă (eliberată de secretariat, biroul de resurse umane, de agenţia locală a ocupării forţei de muncă etc., după caz)

In final, echipa CLCSSL ureaza tuturor viitorilor cursanti sa aiba parte de un modul interesant, util si placut, sub motto-ul:
“Limba iscusita este singura unealta taioasa care se ascute pe masura ce o folosesti” (Washington Irving)

NOUĂ SESIUNE DE ÎNSCRIERI LA CURSURILE CENTRULUI de LIMBI și CULTURI STRĂINE SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL)

Înscrierile la cursurile organizate de CENTRUL de LIMBI și CULTURI STRĂINE SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL) în anul academic 2016-2017 vor avea loc
între 14 OCTOMBRIE și 2 DECEMBRIE 2016.
Detaliile vor fi postate în timp util pe pagina de facebook a centrului (https://www.facebook.com/CLCSSL/).
NOU!!! Începînd din acest an se vor putea înscrie la cursuri
și COPII cu vîrsta cuprinsă între 10 și 13 ani.